top of page

"מירב היתרונות" גאה להציג בפני לקוחות "יפעת מכרזים" הניגשים למכרזי בינוי את שירות
ONLY WIN!!!

איך זה עובד?

אתה מאתר מכרז אליו אתה מעוניין לגשת

שולח לנו לחוות דעת

אנו ממלאים עבורך את כלל מסמכי המכרז ומתמחרים עבורך

 

ללא תשלום!!!

זכית?

שילמת עמלה בגובה מוסכם מראש על שני הצדדים

השירות ניתן בכפוף לחוזה ההתקשרות, ללא דמי חבר חודשיים או שנתיים, ללא התחייבות כלפינו מלבד המכרז הספציפי –

!לא זכית, לא שילמת עמלה

 

השירות ניתן ע"י מומחה מטעם "מירב היתרונות" בעל ניסיון של  למעלה מ- 30 שנה במילוי מכרזים ובעבודה מול עשרות קבלני משנה וספקים.

*האותיות הקטנות

 •  שירות Only Win  ניתן אך ורק רק לקבלנים בסיווגים 100 עד לסיווג ג' 4 (לרבות ענפי המשנה) אשר עומדים בתנאי הסף של המכרז.

 • השירות יינתן למכרזים בהם הספק נבחר על בסיס 100% תמחור בלבד (ללא מרכיב איכותי)! .

 • עבור מכרזים הכוללים רכיב איכותי, יינתן תעריף נפרד במסגרת שירות "מירב היתרונות".

 • ההחלטה האם לשתף פעולה תיעשה לאחר בדיקה ראשונית של הקבלן ושל מסמכי המכרז לרבות המפרט הטכני והתוכניות, ולאחר חתימה על הסכם התקשרות.

 • Only Win  אינה מתחייבת על זכייה במכרז כלשהו.

 • Only Win לא תספק שירות עבור שני קבלנים הניגשים לאותו מכרז, וזאת ע"מ להימנע מניגודי עניינים משמע – כל הקודם זוכה!

 • למען הסר ספק, הקבלן יישא בתשלום הוצאות במידה וידרשו עבור הגשת המכרז (צילום תוכניות, הגשה וכו').

 • כל האמור להלן בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

 • ט.ל.ח

נשמע מעניין. איך מתחילים?

 

 • אתה פונה ליפעת מכרזים ומבקש את שירות Only Win.

 • אנו נקבל את החומר הרלוונטי, נבצע בדיקה ראשונית ונחליט האם להגיש את הקבלן למכרז, לאחר מכן נחתום על חוזה התקשרות אך ורק עבור מילוי המכרז הרלוונטי, שיכלול את תנאי ההתקשרות וגובה עמלת הזכייה שתסוכם מראש בין הצדדים במידה ותזכה במכרז.    

 • נקיים פגישה על מנת לסכם את אחוזי הרווח למכרז הספציפי שיתאימו לצרכיכם.

 • נבחר יחד אתך האם להשתמש בקבלני משנה מטעמנו או מטעמך בהתאם למחירים שהתקבלו, על מנת להגדיל את סיכוייך לזכות.

 • נמלא עבורך את ההצעה למכרז ונגיש לך אותו מוכן.

 • במידה וזכית - אנו גובים עמלה. לא זכית? לא שילמת עמלה!

נציגי Only Win ישמחו לעזור לך לזכות במכרזים ולהגדיל את פעילותך בענף הבנייה.

Untitled-1.png
סמליל-כחול.png

השאר פרטים ונציגנו יחזרו אליך

Thanks for submitting!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page