top of page

​​ליווי וייעוץ בשלב ההתקשרות החוזית

זכייה במכרז הנה ללא ספק אירוע חשוב בחייו המקצועיים של הספק, שכן הדבר מגדיל את המחזור הכספי של העסק עם זאת, זכייה במכרז הנה רק תחילת הדרך בחיי הפרויקט/ההתקשרות החוזית ובכדי למקסם את פוטנציאל הזכייה, קיימת חשיבות גדולה להתנהל נכון מול מזמין העבודה במהלך חיי הפרויקט/ההתקשרות החוזית.
 

ניסיוננו הרב מאפשר לנו להציע לספקים שירותי ייעוץ בנושאים חוזיים כגון:

  • ניהול משברים מול מזמין העבודה.

  • שיפור המעמד של הספקים בסקרי הערכת ספקים. 

  • תוספות לחוזה.

  • פקודות שינויים וחריגים, לוחות זמנים, ניהול סיכונים מכרזים, בקרה חיצונית.

  • מימושי אופציה ועוד.

bottom of page