top of page
About: About

אודות מירב היתרונות

"מירב היתרונות" מתווכת את הקשר בין ספקים למזמיני עבודה ממשלתיים/ציבוריים, תוך הגדלת סיכויי ההצלחה ושיפור חווית ההתמודדות עם מכרזים וניהול הפרויקטים, הן עבור המגזר הציבורי והן עבור קבלנים וספקים, בדגש על התחום המכרזי, חוזי - התקשרותי, זאת מתוך הכרת זוויות הראיה של מזמיני עבודה.

 

"מירב היתרונות" הוקמה ע"י מירב הרמתי, ואיתי מנור.

בכירים, יוצאי המגזר הציבורי, בין היתר בגופי ממשלה, דוגמת רכבת ישראל, חברת החשמל, משרד התחבורה ועוד. בעלי ניסיון רב שנים בתחום עריכה, כתיבה וניהול מכרזים, חוזים והתקשרויות בהיקפים בשווי מיליארדי שקלים.

bottom of page