top of page

שירות ייחודי חדש וראשוני מסוגו 

"יפעת מכרזים" בשיתוף עם "מירב היתרונות" מציעים ללקוחות "יפעת מכרזים"

שעת ייעוץ חינם!

השירותים ממוצעים על ידי חברת "מירב היתרונות"

שיפור מעמד הספקים בסקרי הערכת ספקים.

ניהול משברים מול מזמין העבודה במהלך חיי החוזה.

ניהול מו"מ מול מזמין העבודה בכל הנוגע
לתוספות, שינויים וחריגים.

התקשרות חוזית-
התנהלות נכונה מול
מזמין העבודה.

"מירב היתרונות" מתווכת את השפה והקשר שבין המגזר העסקי למגזר הציבורי.

bottom of page