top of page
Home: Welcome
לוגו בתוך עיגול לבן

אודותינו

"מירב היתרונות" מתווכת את הקשר בין ספקים למזמיני עבודה ממשלתיים/ציבוריים, תוך הגדלת סיכויי ההצלחה ושיפור חווית ההתמודדות עם מכרזים וניהול הפרויקטים, הן עבור המגזר הציבורי והן עבור קבלנים וספקים, בדגש על התחום המכרזי, חוזי - התקשרותי, זאת מתוך הכרת זוויות הראיה של מזמיני עבודה.

  • LinkedIn
עורכת דין חן גבירץ

עו"ד חן גבירץ

.

  • LinkedIn
מירב הרמתי

מירב הרמתי

מנכ"לית

  • LinkedIn
איתי מנור

איתי מנור

סמנכ"ל פרויקטים

יצירת קשר

bottom of page